• menu icon
cens logo
数控精密铣床加工

数控精密铣床加工

产品型号:
16A
原产地:
台湾
材质:
7075-T6
颜色:
铝原色

详细规格及用途描述

详细规格,请参阅新颖精密官网 http://shinying-precision.com/tw/

相关产品
公司名称: 新颖精密企业有限公司
联络人: 洪'S (业务)

发送询问函给厂商