• menu icon
cens logo
collection

豪邁, 曲軸

型號: GY6-030; 台達曲軸所用連桿全部都是鍛造, 因鍛造能改變金屬組識,提高其機械性能, 所以台達的曲軸非常耐用. KYMCO 豪邁125 GY6-030 豪邁原廠曲軸(行程: 57.8 mm,鍛造) GY6-030200 豪邁200條曲軸 (行程 59.8 mm ,鍛造) ....more

共 27 個相關產品

台達企業社

  • global
  • video
  • rwd