• menu icon
cens logo
collection

G5 150, 曲軸

型號: G5-030600; KYMCO Racing G5 150 拉行程曲軸 台達曲軸所用連桿全部都是鍛造, 因鍛造能改變金屬組識,提高其機械性能, 所以台達的曲軸非常耐用. G5 曲軸 =G6 曲軸 原廠曲軸行程: 54 mm G5-030600 Racing G5 600條曲軸( 60.5....more

共 8 個相關產品

台達企業社

  • global
  • video
  • rwd