• menu icon
cens logo

Screwdriver Set:

6pcs Precision Screwdriver Set

6pcs Precision Screwdriver Set

RD-1005A

* ━ 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm * + No.1, No.1 packed sliding card

9pcs Electronic Screwdriver Set

9pcs Electronic Screwdriver Set

RD-5225

Contents: * + 1x100mm, 0x75mm, 0-2x75mm, 0-3x40mm * ━ 4.0x100mm, 3....

公司名称: 裕麟实业有限公司
地址: 108 台北市万大路618巷51号
电话: 886-2-2301-1107
传真: 886-2-2309-7885
E-Mail:
网址: www.rd-tools.com.tw

发送询问函给厂商