• menu icon
cens logo

臥式加工中心機:

CNC雙軸分度盤

CNC雙軸分度盤

TDNC-125/TDNC-170/TDNC-170S/TDNC-210S Series

機械特性: 盤面直徑: ø125mm, ø170mm, ø210mm 採用大孔徑, 高精密度徑(軸)向軸承

臥式加工中心機

臥式加工中心機

UHM-1250TWA

MODEL: UHM-1250TWA Table Size: 1250 x 1250APC(2 working tables) T-sl...

臥式加工中心機

臥式加工中心機

Horizontal Machining Center(UHM-800TA Series)

Model: UHM-800TA Table size(2 Pallets): 800 x 800mmAPC(1º Indexing) ...

公司名稱: 隆翰興業有限公司
地址: (office) 5F NO. 146-29 SEC. 1 DONGSHAN RD. TAICHUNG CITY 40647 TAIWAN
電話: 886-4-2437-5196
傳真: 886-4-2437-5149
E-Mail:
網址: www.dynawaytech.com

發送詢問函給廠商