• menu icon
cens logo

鋸切工具 | 一般裁切工具:

752D-0301 鐵皮打孔鉗

752D-0301 鐵皮打孔鉗

752D-0301

3mm METAL HOLE PUNCH PLIERS TOOLS FOR CUTTING TOOLS LONGJER NO: 752...

公司名稱: 隆喆精密工業股份有限公司
聯絡人: 廖淑君 (貿易部)
陳錦隆 (總經理)

發送詢問函給廠商