• menu icon
cens logo

工匠、油漆工具、泥水工具 | 鑽頭:

739-0514 木工兩階鑽

739-0514 木工兩階鑽

739-0514

LONGJER NO: 739-0514 5*14*160mm HSS BORING DRILL (木工兩階鑽) 1.) Singl...

736-0314H & 736-0314HQ1 錐鑽

736-0314H & 736-0314HQ1 錐鑽

736-0314H & 736-0314HQ1

LONGJER NO: 736-0314H 3-14mm COUNTERSIN TAPER DRILL BIT (SCM錐鑽) 1....

754-0401 焊點鑽頭組

754-0401 焊點鑽頭組

754-0401

LONG JER NO.: 754-0401 4PC SPOTWELD CUTTER FOR POWER WELDING TOOLS ...

公司名稱: 隆喆精密工業股份有限公司
聯絡人: 廖淑君 (貿易部)
陳錦隆 (總經理)

發送詢問函給廠商