cens logo
台達企業社

台達企業社

G-Max 4V,汽缸套件
G-Max 4V,汽缸套件

產品型號:G-MAX-090-4V 原產地:台灣 材質:曲軸鍛造, 合金鋼

詳細規格及用途描述

G-MAX 65mm 汽缸4V + G-MAX 加大缸蓋組23/22 4V + G-MAX 350曲軸

相關產品
公司名稱: 台達企業社
地址: 401 台中市東區旱溪街358號
電話: 886-4-2213-6599
傳真: 886-4-2213-1777
E-Mail:
網址: www.td-motor.com.tw
www.cens.com/taida

發送詢問函給廠商