• menu icon
cens logo
勁戰,排氣管

勁戰,排氣管

產品型號:
ZUMA-ep
原產地:
台灣

詳細規格及用途描述

勁戰排氣管=ZUMA 排氣管=BWS 125 排氣管 : 適合改裝汽缸使用
ZUMA-ep58.5-b BWS排氣管 / 適合58.5汽缸(前段-白鐵/後段-一般鐵拷黑)
ZUMA-ep58.5 BWS排氣管 / 適合58.5汽缸
ZUMA-ep63 BWS排氣管 / 適合63汽缸
ZUMA-ep67 BWS排氣管 / 適合67汽缸
ZUMA-ep69 BWS排氣管 / 適合69汽缸

相關產品
公司名稱: 台達企業社
地址: 401 台中市東區旱溪街358號
電話: 886-4-2213-6599
傳真: 886-4-2213-1777
E-Mail:
網址: www.td-motor.com.tw

發送詢問函給廠商