• menu icon
cens logo
勁戰, 水冷汽缸

勁戰, 水冷汽缸

產品型號:
ZUMA-060
原產地:
台灣
材質:
合金鋼

詳細規格及用途描述

水冷在汽缸外層循環,經由水管接到水箱散熱,主要是要讓汽缸散熱,效率比氣冷好.
YAMAHA 勁戰加大水冷汽缸4V
包含活塞環組 活塞 +活塞環+肖子+墊片+G型環

ZUMA-06063.5-c 勁戰水冷63.5 mm 陶缸 ( 183.3 cc )
ZUMA-06067-c 勁戰水冷67 mm 陶缸 (204.1 cc )
ZUMA-06070-c 勁戰水冷70 mm 陶缸 ( 222.8 cc )

相關產品
公司名稱: 台達企業社
地址: 401 台中市東區旱溪街358號
電話: 886-4-2213-6599
傳真: 886-4-2213-1777
E-Mail:
網址: www.td-motor.com.tw

發送詢問函給廠商